Skip to main content

Vražda

Šta znači Vražda


Vražda značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vražda (rus. vražda) 1. svađa, zavada, neprijateljstvo; 2. krvnika; 3. plemenski mirovni sud (takozvani: krvno kolo).

Reč Vražda napisana unazad: adžarv

Vražda se sastoji od 6 slova.

sta je Vražda

Slično:
Šta znači Vrak oštećena lađa koja se više ne može opraviti; fig. olupina,...
Šta znači Vražda 1. svađa, zavada, neprijateljstvo; 2. krvnika; 3. plemensk...