Skip to main content

Vulva značenje

šta znači Vulva

Na latinici: Definicija i značenje reči Vulva (latinski vulva) inat. spoljašnji delovi ženskog spolnog organa, stidvdšd, sramnica.

Reč Vulva sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. вулва) инат. спољашњи делови женског сполног органа, стидвдшд, срамница.


Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; neotpornos...
Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozledllv; fig...
Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....
Sve reči na slovo v