Skip to main content

Vulva

Šta znači Vulva


Vulva značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulva (latinski vulva) inat. spoljašnji delovi ženskog spolnog organa, stidvdšd, sramnica.

Reč Vulva napisana unazad: avluv

Vulva se sastoji od 5 slova.

sta je Vulva

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....