Skip to main content

žakonet značenje

Šta znači žakonet


žakonet

latinica:

Definicija i značenje reči žakonet (od francuske reči: jaconat) vrsta istočnoindijskog, većinom glatkog muslina; žake.

Reč žakonet napisana unazad: tenokaž

žakonet se sastoji od 7 slova.

sta je žakonet

Slično:
Šta znači Zak stara holandska mera za žito = 83,4 1; holandski naziv za ...
Šta znači žakonet vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake....
Šta znači žaket dugačak muški crni kaput ; kratak ženski gornji kaput; de...
Šta znači žakerija seljačka buna u severnoj Francuskoj 1358. god., kojoj je b...
Šta znači Žakarova mašina mehanički razboj za izradu naročito finih tkanina, nazvan p...
Šta znači žakar platnena tkanina izrađena na Žakarovoj mašini....