Skip to main content

žakonet značenje

Šta znači žakonet

Na latinici: Definicija i značenje reči žakonet (fr. jaconat) vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake.

Reč žakonet napisana unazad: tenokaž

žakonet se sastoji od 7 slova.

Šta je žakonet

На Ћирилици: (фр. јацонат) врста источноиндиј-ског, већином глатког муслина; жаке.

Slično: 
Zak stara holandska mera za žito = 83,4 1; holandski naziv za hektolita...
žakonet vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake....
žaket dugačak muški crni kaput ; kratak ženski gornji kaput; dečji kaputi...
žakerija seljačka buna u severnoj Francuskoj 1358. god., kojoj je bio cilj u...
Žakarova mašina mehanički razboj za izradu naročito finih tkanina, nazvan po pronala...
žakar platnena tkanina izrađena na Žakarovoj mašini....
Sve reči na slovo zj