Skip to main content

žakonet značenje

šta znači žakonet

Na latinici: Definicija i značenje reči žakonet (fr. jaconat) vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake.

Reč žakonet sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. јацонат) врста источноиндиј-ског, већином глатког муслина; жаке.


Zakon Zakon je opšti pravni akt države koji u unapred utvrđenom zakonodavnom...
Zakletva Izjava koja potvrđuje postojanje ili istinitost nečega....
Zak stara holandska mera za žito = 83,4 1; holandski naziv za hektolita...
žakonet vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake....
žaket dugačak muški crni kaput ; kratak ženski gornji kaput; dečji kaputi...
žakerija seljačka buna u severnoj Francuskoj 1358. god., kojoj je bio cilj u...
Sve reči na slovo z