Skip to main content

želatin

Šta znači želatin


želatin značenje

latinica:

Definicija i značenje reči želatin (od francuske reči: gelatine, latinski gelare slediti; slediti se) čisto tutkalo, čisti lepak, bez boje i ukusa, koji se dobija kad kuvamo u vodi kosti, kožu, krvne sudove i rskavice; pihtije, ladetina.

Reč želatin napisana unazad: nitalež

želatin se sastoji od 7 slova.

sta je želatin

Slično:
Šta znači Zelotičan preteran u verskim pitanjima, preterano revnostan u vršenj...
Šta znači Zelotipija ljubomora, zavist; strasna revnost, preterana revnost, ne...
Šta znači Zelotizam preterana revnost, netrpeljivost ; up. zelot....
Šta znači Zelot član ekstremne jevrejske narodne stranke koja se, između ...
Šta znači Zelozo muz. usrdno, sa žarom, vatreno....
Šta znači Zeloza revnost, usrdnost, marljivost, vrednoća, žar....