Skip to main content

želatin značenje

šta znači želatin

Na latinici: Definicija i značenje reči želatin (fr. gelatine, latinski gelare slediti; slediti se) čisto tutkalo, čisti lepak, bez boje i ukusa, koji se dobija kad kuvamo u vodi kosti, kožu, krvne sudove i rskavi-ce; pihtije, ladetina.

Reč želatin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. гелатине, лат. геларе следити; следити се) чисто туткало, чисти лепак, без боје и укуса, који се добија кад кувамо у води кости, кожу, крвне судове и рскави-це; пихтије, ладетина.


Zelen Zelen je pridev koji opisuje nekog kao mladog, naivnog ili neiskusnog....
Zelotičan preteran u verskim pitanjima, preterano revnostan u vršenju verskih...
Zelotipija ljubomora, zavist; strasna revnost, preterana revnost, netrpeljivos...
Zelotizam preterana revnost, netrpeljivost ; up. zelot....
Zelot član ekstremne jevrejske narodne stranke koja se, između 66—70. n.e...
Zelozo muz. usrdno, sa žarom, vatreno....
Sve reči na slovo z