Skip to main content

želatinezan značenje

šta znači želatinezan

Na latinici: Definicija i značenje reči želatinezan (fr. gelatineux) pihtijast, koji je kao pihtije.

Reč želatinezan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. гелатинеуx) пихтијаст, који је као пихтије.


Zelen Zelen je pridev koji opisuje nekog kao mladog, naivnog ili neiskusnog....
Zelotičan preteran u verskim pitanjima, preterano revnostan u vršenju verskih...
Zelotipija ljubomora, zavist; strasna revnost, preterana revnost, netrpeljivos...
Zelotizam preterana revnost, netrpeljivost ; up. zelot....
Zelot član ekstremne jevrejske narodne stranke koja se, između 66—70. n.e...
Zelozo muz. usrdno, sa žarom, vatreno....
Sve reči na slovo z