Skip to main content

želatinizirati značenje

šta znači želatinizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči želatinizirati (fr. gelatine, geler) spihti-javati se, pretvarati se u pihtijastu masu, stezati se usled hlađenja, stinjavati se, smržnjavati se.

Reč želatinizirati napisana unazad: želatinizirati i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (фр. гелатине, гелер) спихти-јавати се, претварати се у пихтијасту масу, стезати се услед хлађења, стињавати се, смржњавати се.

Slično: 
Zelotičan preteran u verskim pitanjima, preterano revnostan u vršenju verskih...
Zelotipija ljubomora, zavist; strasna revnost, preterana revnost, netrpeljivos...
Zelotizam preterana revnost, netrpeljivost ; up. zelot....
Zelot član ekstremne jevrejske narodne stranke koja se, između 66—70. n.e...
Zelozo muz. usrdno, sa žarom, vatreno....
Zeloza revnost, usrdnost, marljivost, vrednoća, žar....
Sve reči na slovo z