Skip to main content

želatinizirati značenje

Šta znači želatinizirati


želatinizirati

latinica:

Definicija i značenje reči želatinizirati (od francuske reči: gelatine, geler) spihtijavati se, pretvarati se u pihtijastu masu, stezati se usled hlađenja, stinjavati se, smržnjavati se.

Reč želatinizirati napisana unazad: itarizinitalež

želatinizirati se sastoji od 14 slova.

sta je želatinizirati

Slično:
Šta znači Zelotičan preteran u verskim pitanjima, preterano revnostan u vršenj...
Šta znači Zelotipija ljubomora, zavist; strasna revnost, preterana revnost, ne...
Šta znači Zelotizam preterana revnost, netrpeljivost ; up. zelot....
Šta znači Zelot član ekstremne jevrejske narodne stranke koja se, između ...
Šta znači Zelozo muz. usrdno, sa žarom, vatreno....
Šta znači Zeloza revnost, usrdnost, marljivost, vrednoća, žar....