Skip to main content

žele značenje

Šta znači žele


žele

latinica:

Definicija i značenje reči žele (od francuske reči: gelee, od italijanske reči: gelata) voćni sok ukuvan sa šećerom koji se, zato što sadrži pektinske supstance, pri hlađenju steže i spihtija, sulc; sok od raskuvana mesa spihtijan, pihtije, ladetina.

Reč žele napisana unazad: elež

žele se sastoji od 4 slova.

sta je žele

Slično:
Šta znači Zelotičan preteran u verskim pitanjima, preterano revnostan u vršenj...
Šta znači Zelotipija ljubomora, zavist; strasna revnost, preterana revnost, ne...
Šta znači Zelotizam preterana revnost, netrpeljivost ; up. zelot....
Šta znači Zelot član ekstremne jevrejske narodne stranke koja se, između ...
Šta znači Zelozo muz. usrdno, sa žarom, vatreno....
Šta znači Zeloza revnost, usrdnost, marljivost, vrednoća, žar....