Skip to main content

ženantan značenje

Šta znači ženantan


ženantan

latinica:

Definicija i značenje reči ženantan (od francuske reči: genant) dosadan, tegoban, mučan, nepriličan, nezgodan; koji se usteže, stidljiv, snebivljiv.

Reč ženantan napisana unazad: natnanež

ženantan se sastoji od 8 slova.

sta je ženantan

Slično:
Šta znači Zenitizam filozofija jedne, u V veku u Kini osnovane, a u HŠ presađ...
Šta znači Zenitalan koji se nalazi u zenitu, tj. tačno nad temenom posmatrača,...
Šta znači Zenit najviša tačka na nebu, ona koja stoji vertikalno nad temen...
Šta znači Zenđiluk bogatstvo, blagostanje....
Šta znači Zend-Avesta „živa reč", sveta knjiga zendskog naroda, tj. starih Pers...
Šta znači Zend stari persijski jezik, onaj kojim je napisana Zend-Avesta...