Skip to main content

ženeral značenje

šta znači ženeral

Na latinici: Definicija i značenje reči ženeral (fr. general) vojska: v. general; ženeral an šef (fr. general en chef) vrhovni komandant, glavnokomandujući.

Reč ženeral sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. генерал) вој. в. генерал; женерал ан шеф (фр. генерал ен цхеф) врховни командант, главнокомандујући.


Zenitizam filozofija jedne, u V veku u Kini osnovane, a u HŠ presađene u Japa...
Zenitalan koji se nalazi u zenitu, tj. tačno nad temenom posmatrača, npr. zeni...
Zenit najviša tačka na nebu, ona koja stoji vertikalno nad temenom posmat...
Zenđiluk bogatstvo, blagostanje....
Zend-Avesta „živa reč", sveta knjiga zendskog naroda, tj. starih Persijanaca i ...
Zend stari persijski jezik, onaj kojim je napisana Zend-Avesta, najstari...
Sve reči na slovo z