Skip to main content

ženeral

Šta znači ženeral


ženeral značenje

latinica:

Definicija i značenje reči ženeral (od francuske reči: general) vojska: v. general; ženeral an šef (od francuske reči: general en chef) vrhovni komandant, glavnokomandujući.

Reč ženeral napisana unazad: larenež

ženeral se sastoji od 7 slova.

sta je ženeral

Slično:
Šta znači Zenitizam filozofija jedne, u V veku u Kini osnovane, a u HŠ presađ...
Šta znači Zenitalan koji se nalazi u zenitu, tj. tačno nad temenom posmatrača,...
Šta znači Zenit najviša tačka na nebu, ona koja stoji vertikalno nad temen...
Šta znači Zenđiluk bogatstvo, blagostanje....
Šta znači Zend-Avesta „živa reč", sveta knjiga zendskog naroda, tj. starih Pers...
Šta znači Zend stari persijski jezik, onaj kojim je napisana Zend-Avesta...