Skip to main content

ženes

Šta znači ženes


ženes značenje

latinica:

Definicija i značenje reči ženes (od francuske reči: jeunesse) mladost, mladićko doba; omladina, mladići, mlad svet; ženes dore (od francuske reči: jeunesse doree) „zlatna omladina" bogata rojalistička omladina za vreme francuske revolucije; otuda: lakomislena omladina iz otmenog sveta.

Reč ženes napisana unazad: senež

ženes se sastoji od 5 slova.

sta je ženes

Slično:
Šta znači Zenitizam filozofija jedne, u V veku u Kini osnovane, a u HŠ presađ...
Šta znači Zenitalan koji se nalazi u zenitu, tj. tačno nad temenom posmatrača,...
Šta znači Zenit najviša tačka na nebu, ona koja stoji vertikalno nad temen...
Šta znači Zenđiluk bogatstvo, blagostanje....
Šta znači Zend-Avesta „živa reč", sveta knjiga zendskog naroda, tj. starih Pers...
Šta znači Zend stari persijski jezik, onaj kojim je napisana Zend-Avesta...