Skip to main content

ženirati značenje

Šta znači ženirati


ženirati

latinica:

Definicija i značenje reči ženirati (od francuske reči: gener) stešnjavati, smetati, ograničava™; ženirati se ustezati se, ustručavati se, stideti se.

Reč ženirati napisana unazad: itarinež

ženirati se sastoji od 8 slova.

sta je ženirati

Slično:
Šta znači Zenitizam filozofija jedne, u V veku u Kini osnovane, a u HŠ presađ...
Šta znači Zenitalan koji se nalazi u zenitu, tj. tačno nad temenom posmatrača,...
Šta znači Zenit najviša tačka na nebu, ona koja stoji vertikalno nad temen...
Šta znači Zenđiluk bogatstvo, blagostanje....
Šta znači Zend-Avesta „živa reč", sveta knjiga zendskog naroda, tj. starih Pers...
Šta znači Zend stari persijski jezik, onaj kojim je napisana Zend-Avesta...