Skip to main content

Zimaza značenje

šta znači Zimaza

Na latinici: Definicija i značenje reči Zimaza (od grčke reči: zyme)biologija: skup fermenata koji izazivaju anaerobni raspad ugljenih hi-drata (pri vrenju i glikolizi).

Reč Zimaza napisana unazad: zimaza i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. зyме) биол. скуп фермената који изазивају анаеробни распад угљених хи-драта (при врењу и гликолизи).

Slično: 
Zimurgija hemija vre-nja, nauka o vrenju....
Zimotičan koji izaziva vrenje; zimotične bolesti raniji čest naziv za infekci...
Zimotikum hem. sredstvo za izazivanje vrenja, fermenat, encim. ...
Zimotehničar poznavalac vrenja, onaj koji se bavi privrednim iskorišćavanjem vre...
Zimotehnika veština izazivanja i iskorišćavani vrenja, nauka o privrednom iskor...
Zimoskop aparat za ispitivanje kvasca....
Sve reči na slovo z