Skip to main content

Zimologija značenje

šta znači Zimologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zimologija (od grčke reči: zyme, logia)hemija: nauka o vrenju,to jest o rastvaranju organskih supstancija u jednostavnije spojeve pod uticajem fermenata (mikroskopski sitnih gljivica koje svojim razvijanjem prouzro-kuju vrenje).

Reč Zimologija napisana unazad: zimologija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. зyме, логиа) хем. наука о врењу, тј. о растварању органских супстанција у једноставније спојеве под утицајем фермената (микроскопски ситних гљивица које својим развијањем проузро-кују врење).

Slično: 
Zimurgija hemija vre-nja, nauka o vrenju....
Zimotičan koji izaziva vrenje; zimotične bolesti raniji čest naziv za infekci...
Zimotikum hem. sredstvo za izazivanje vrenja, fermenat, encim. ...
Zimotehničar poznavalac vrenja, onaj koji se bavi privrednim iskorišćavanjem vre...
Zimotehnika veština izazivanja i iskorišćavani vrenja, nauka o privrednom iskor...
Zimoskop aparat za ispitivanje kvasca....
Sve reči na slovo z