Skip to main content

A tempera značenje

šta znači A tempera

Na latinici: Definicija i značenje reči A tempera (ital. a tempera) slikati vodenom bojom, po staroitalijanskom načinu.

Reč A tempera sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. а темпера) сликати воденом бојом, по староиталијанском начину.


A tempo , muz. u pravi čas, tačno po taktu....
A tempera slikati vodenom bojom, po staroitalijanskom načinu....
Sve reči na slovo a