Skip to main content

A vista značenje

Šta znači A vista

Na latinici: Definicija i značenje reči A vista (ital. a vis ta)trgovina: po viñenju (na menicama); a vi.

Reč A vista napisana unazad: atsiv a

A vista se sastoji od 7 slova.

Šta je A vista

На Ћирилици: (итал. а вис та) трг. по виñењу (на меницама); а ви.

Slično: 
A voče sola muz. samo za jedan glas....
A vista trg. po viñenju ; a vi....
Sve reči na slovo a