Skip to main content

Abeceda značenje

šta znači Abeceda

Na latinici: Definicija i značenje reči Abeceda

1. sva slova u našoj latinici pore-ñana po utvrñenom redu; naziv je dobiven objedinjavanjem imena za prva četiri slova, s tom razlikom što je poslednji član, koji je ušao u sastav naziva, dobio završetak a: a-bece-d(a) = abeceda, umesto završetak e(a-bece-de); azbuka, alfabet; Z.figurativno: osnova, osnovna znanja iz neke nauke ili veštine

A a L l B b Lj lj C c M m Č č N n Ć ć Nj nj D d O o Dž dž P p Đ đ R r E e S s F f Š š G g T t H h U u I i V v J j Z z K k Ž ž

Reč Abeceda sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: 1. сва слова у наšој латиници поре-&нтилде;ана по утвр&нтилде;еном реду; назив је добивен обједињавањем имена за прва четири слова, с том разликом šто је последњи члан, који је уšао у састав назива, добио заврšетак а: а-беце-д(а) = абецеда, уместо заврšетак е(а-беце-де); азбука, алфабет; З. фиг. основа, основна знања из неке науке или веšтине А а Л л Б б Лј љ Ц ц М м Ч ч Н н Ћ ћ Нј њ Д д О о Дж дж П п Ђ ђ Р р Е е С с Ф ф Ш ш Г г Т т Х х У у И и В в Ј ј З з К к Ж ж


Aber vest, glas; širiti abrove, prenositi abrove ogovarati, otrcavati; abr...
Abest koji nije došao, odsutan....
Aberirati odlutati, zablude-ti, skrenuti, skretati; varati se, prevariti se...
Aberacio kriminis prav. zabluda u izvršenju zločina, npr. kad se utvrdi da je zločin ...
Aberacija a 1. opt. nesticanje svetlosnih zrakova u jednu žižu; sferna ili mo...
Abelmošus mošusna zrna jedne orijentalne biljke, upotrebljavaju se u parfimer...
Sve reči na slovo a