Skip to main content

Abeceda značenje

Šta znači Abeceda


Abeceda

latinica:

Definicija i značenje reči Abeceda

1. sva slova u našoj latinici poreñana po utvrñenom redu; naziv je dobiven objedinjavanjem imena za prva četiri slova, s tom razlikom što je poslednji član, koji je ušao u sastav naziva, dobio završetak a: abeced(a) = abeceda, umesto završetak e(abecede); azbuka, alfabet; Z. figurativno: osnova, osnovna znanja iz neke nauke ili veštine

Reč Abeceda napisana unazad: adeceba

Abeceda se sastoji od 7 slova.

sta je Abeceda

Slično:
Šta znači Aber vest, glas; širiti abrove, prenositi abrove ogovarati, otrca...
Šta znači Abest koji nije došao, odsutan....
Šta znači Aberirati odlutati, zablude-ti, skrenuti, skretati; varati se, preva...
Šta znači Aberacio kriminis prav. zabluda u izvršenju zločina, npr. kad se utvrdi da ...
Šta znači Aberacija a 1. opt. nesticanje svetlosnih zrakova u jednu žižu; sfe...
Šta znači Abelmošus mošusna zrna jedne orijentalne biljke, upotrebljavaju se u...