Skip to main content

Aberacija značenje

šta znači Aberacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aberacija a (latinski aberrare odlutati, aberratio) 1. opt. nesticanje svetlosnih zrakova u jednu žižu; sferna ili monohromatska aberacija nesticanje svetlosnih zrakova u jednu tačku pri odbijanju o loptno izdube-no ogledalo ili pri prelamanju kroz sočivo loptnog oblika; hromatska aberacija nesticanje u jednu tačku bele svetlosti usled različite prelomljivosti raznobojnih svetlosti koje sačinjavaju belu svetlost, prolaskom kroz sočivo; 2.astronomija: prividno pomeranje nebeskog tela kao posledica kretanja Zemlje i netrenutnog prostiranja svetlosti; 3.figurativno: skretanje, odstupanje od normalnog tipa, lutanje, zabluda.

Reč Aberacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: а (лат. аберраре одлутати, аберратио) 1. опт. нестицање светлосних зракова у једну жижу; сферна или монохроматска аберација нестицање светлосних зракова у једну тачку при одбијању о лоптно издубе-но огледало или при преламању кроз сочиво лоптног облика; хроматска аберација нестицање у једну тачку беле светлости услед различите преломљивости разнобојних светлости које сачињавају белу светлост, проласком кроз сочиво; 2. астр. привидно померање небеског тела као последица кретања Земље и нетренутног простирања светлости; 3. фиг. скретање, одступање од нормалног типа, лутање, заблуда.


Aber vest, glas; širiti abrove, prenositi abrove ogovarati, otrcavati; abr...
Abest koji nije došao, odsutan....
Aberirati odlutati, zablude-ti, skrenuti, skretati; varati se, prevariti se...
Aberacio kriminis prav. zabluda u izvršenju zločina, npr. kad se utvrdi da je zločin ...
Aberacija a 1. opt. nesticanje svetlosnih zrakova u jednu žižu; sferna ili mo...
Abelmošus mošusna zrna jedne orijentalne biljke, upotrebljavaju se u parfimer...
Sve reči na slovo a