Skip to main content

ABH rat značenje

Šta znači ABH rat

Na latinici: Definicija i značenje reči ABH rat (eng. skrać. za atomic, biologieal, chemical) skraćeni naziv za rat u kome bi se upotrebljavale atomsko, biološko i hemijsko oružje.

Reč ABH rat napisana unazad: tar hba

ABH rat se sastoji od 7 slova.

Šta je ABH rat

На Ћирилици: (енг. скраћ. за атомиц, биологиеал, цхемицал) скраћени назив за рат у коме би се употребљавале атомско, биолошко и хемијско оружје.

Slično: 
ABH rat skraćeni naziv za rat u kome bi se upotrebljavale atomsko, biološko ...
Sve reči na slovo a