Skip to main content

Acstometrija značenje

šta znači Acstometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Acstometrija (latinski acetum, od grčke reči: metrfa)hemija: merenje jačine sirćeta.

Reč Acstometrija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. ацетум, грч. метрфа) хем. мерење јачине сирћета.


Acstometrija hem. merenje jačine sirćeta....
Acsscencija hen. proki-šljivost, sklonost prokišnjavanju....
Sve reči na slovo a