Skip to main content

Adkredulirati značenje

šta znači Adkredulirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Adkredulirati (od latinske reči: adcredulare) odreći pod zakletvom neki dug.

Reč Adkredulirati napisana unazad: itariluderkdA i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. адцредуларе) одрећи под заклетвом неки дуг.

Slično: 
Adkredulirati odreći pod zakletvom neki dug....
Sve reči na slovo a