Skip to main content

Afgani značenje

šta znači Afgani

Na latinici: Definicija i značenje reči Afgani novčana jedinica Avganistana (1 afgani=100 pula).

Reč Afgani sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: новчана јединица Авганистана (1 афгани=100 пула).


Afgani novčana jedinica Avganistana ....
Sve reči na slovo a