Skip to main content

Afobija

Šta znači Afobija


Afobija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Afobija (od grčke reči: aphobia) neosećanje straha, neplašljivost, nebojažljivost.

Reč Afobija napisana unazad: ajibofa

Afobija se sastoji od 7 slova.

sta je Afobija

Slično:
Šta znači Aformacija građenje novog oblika pridodavanjem; u jevrejskoj gramatic...
Šta znači Aforistički kratko i jezgrovito, u obliku izreke....
Šta znači Aforija ned. neplodnost, jalovost....
Šta znači Aforizam kratka i u određenom obliku nekazana izreka, koja kratko ...
Šta znači Afonija ned. bezglasnost; gubljenje glasa usled oboljenja mišića...
Šta znači Afobija neosećanje straha, neplašljivost, nebojažljivost....