Skip to main content

Afrikata značenje

šta znači Afrikata

Na latinici: Definicija i značenje reči Afrikata (latinski affricare natrljati) pl.gramatika: složeni suglasnici, npr. c, č.

Reč Afrikata sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аффрицаре натрљати) пл. грам. сложени сугласници, нпр. ц, ч.


Afrosinija bezumlje; med. besmislenost, buncanje u groznici....
Afronterija javna pogrda; bezobrazna i drska prevara....
Afront otvoren napad, uvreda, sramota....
Afrometar sprava za merenje pritiska pene, sprava za merenje vrenja....
Afroditski ljubavni....
Afroditografski koji opisuje ili prikazuje predmete ljubavi; astr koji opisuje pla...
Sve reči na slovo a