Skip to main content

Afrometar

Šta znači Afrometar


Afrometar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Afrometar (od grčke reči: aphros pena, metron mera) sprava za merenje pritiska pene, sprava za merenje vrenja.

Reč Afrometar napisana unazad: ratemorfa

Afrometar se sastoji od 9 slova.

sta je Afrometar

Slično:
Šta znači Afrosinija bezumlje; med. besmislenost, buncanje u groznici....
Šta znači Afronterija javna pogrda; bezobrazna i drska prevara....
Šta znači Afront otvoren napad, uvreda, sramota....
Šta znači Afrometar sprava za merenje pritiska pene, sprava za merenje vrenja...
Šta znači Afroditski ljubavni....
Šta znači Afroditografski koji opisuje ili prikazuje predmete ljubavi; astr koji o...