Skip to main content

Afrometar značenje

šta znači Afrometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Afrometar (od grčke reči: aphros pena, metron mera) sprava za merenje pritiska pene, sprava za merenje vrenja.

Reč Afrometar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. апхрос пена, метрон мера) справа за мерење притиска пене, справа за мерење врења.


Afrosinija bezumlje; med. besmislenost, buncanje u groznici....
Afronterija javna pogrda; bezobrazna i drska prevara....
Afront otvoren napad, uvreda, sramota....
Afrometar sprava za merenje pritiska pene, sprava za merenje vrenja....
Afroditski ljubavni....
Afroditografski koji opisuje ili prikazuje predmete ljubavi; astr koji opisuje pla...
Sve reči na slovo a