Skip to main content

Agracijacio publika značenje

šta znači Agracijacio publika

Na latinici: Definicija i značenje reči Agracijacio publika (latinski aggratiatio publi-sa) pomilovanje koje daje vladar o velikim državnim praznicima i proslavama, opšta amnestija.

Reč Agracijacio publika sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: (лат. аггратиатио публи-са) помиловање које даје владар о великим државним празницима и прославама, општа амнестија.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a