Skip to main content

Agrumi značenje

šta znači Agrumi

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrumi (ital. agrumi, agro, kiseo) vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus (limuni, narandže, mandarine i dr.). ad (latinski ad) predlog: k, ka, na, do, kod, pri, uz; do, oko, u; za; s obzirom na; prema, po (ad naturam prema prirodi); uz, pored, osim, povrh.

Reč Agrumi sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. агруми, агро, кисео) вот. општи назив за јужно воће накисела укуса рода Цитрус (лимуни, нарандже, мандарине и др.). ад (лат. ад) предл. к, ка, на, до, код, при, уз; до, око, у; за; с обзиром на; према, по (ад натурам према природи); уз, поред, осим, поврх.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a