Skip to main content

Agrafija značenje

šta znači Agrafija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrafija (od grčke reči: a- bez, grepho pišem)medicina: gubljenje sposobnosti pisanja, bolest koja se javlja usled izvesnih oboljenja mozga

Reč Agrafija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а- без, грепхо пишем) мед. губљење способности писања, болест која се јавља услед извесних обољења мозга


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a