Skip to main content

Agramatist(a) značenje

šta znači Agramatist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Agramatist(a) (od grčke reči: a-grammatos) onaj koji ne zna pisati, nenaučenjak

Reč Agramatist(a) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. а-грамматос) онај који не зна писати, ненаучењак


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a