Skip to main content

Agrarac značenje

Šta znači Agrarac

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrarac (latinski agrarius) zemljoradnik; pristalica zemljoradničke politike

Reč Agrarac napisana unazad: cararga

Agrarac se sastoji od 7 slova.

Šta je Agrarac

На Ћирилици: (лат. аграриус) земљорадник; присталица земљорадничке политике

Slično: 
Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a