Skip to main content

Agrarije značenje

šta znači Agrarije

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrarije (latinski ager njiva, polje, agraria) pl. poljoprivredni proizvodi.

Reč Agrarije sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. агер њива, поље, аграриа) пл. пољопривредни производи.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a