Skip to main content

Agrarizam značenje

šta znači Agrarizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrarizam (od grčke reči: agros, latinski ager njiva, polje) ekonomsko-politički pokret kome je cilj unapreñenje i zaštita poljoprivrede i poljoprivrednika od drugih grana proizvodnje (industrije i dr.).

Reč Agrarizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. агрос, лат. агер њива, поље) економско-политички покрет коме је циљ унапреñење и заштита пољопривреде и пољопривредника од других грана производње (индустрије и др.).


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a