Skip to main content

Agrarni protekcionizam značenje

šta znači Agrarni protekcionizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrarni protekcionizam skup zakonskih i drugih mera koje država preduzima radi zaštite i razvijanja domaće poljoprivrede (kreditna politika, visoke carine ili zabrana uvoza poljoprivrednih proizvoda, garantovane cene itd.).

Reč Agrarni protekcionizam sastoji se od 22 slova.

На Ћирилици: скуп законских и других мера које држава предузима ради заштите и развијања домаће пољопривреде (кредитна политика, високе царине или забрана увоза пољопривредних производа, гарантоване цене итд.).


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a