Skip to main content

Agravacija značenje

šta znači Agravacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agravacija (latinski aggravare otežati) oteža-vanje, otežanje, pogoršanje; uvećanje, poopggrenje, npr. kazne

Reč Agravacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. агграваре отежати) отежа-вање, отежање, погоршање; увећање, поопггрење, нпр. казне


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a