Skip to main content

Agreaža značenje

šta znači Agreaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Agreaža (fr. agreage)trgovina: posredničke, sen-zalska nagrada;isto znači i kurtaža

Reč Agreaža sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. агреаге) трг. посредничке, сен-залска награда; уп. куртажа


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a