Skip to main content

Agregacija značenje

šta znači Agregacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agregacija (latinski aggregatio) nagomilavanje, nakupljanje, zbijanje; pridruživanje, primanje u neko društvo; vanredna profe-sura.

Reč Agregacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аггрегатио) нагомилавање, накупљање, збијање; придруживање, примање у неко друштво; ванредна профе-сура.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a