Skip to main content

Agregat značenje

šta znači Agregat

Na latinici: Definicija i značenje reči Agregat (latinski aggregatum skupina) kič. masa koja je nastala putem sjedinjavanje više jednovrsnih stvari, masa koja sadrži u sebi različne sastavne delove; matematika: zbir, iznos;tehnika: dinamomašina i motor, genera-tor i motor.

Reč Agregat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аггрегатум скупина) кич. маса која је настала путем сједињавање више једноврсних ствари, маса која садржи у себи различне саставне делове; мат. збир, износ; тех. динамомашина и мотор, генера-тор и мотор.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a