Skip to main content

Agregatno stanje značenje

šta znači Agregatno stanje

Na latinici: Definicija i značenje reči Agregatno stanje fizika: stanje u kome se neko telo javlja, način spajanja i zbijanja delova po kome se tela dele na čvrsta, tečna i gasovita, a ponekad se pominje itakozvani: četvrto agregatno stanje plaža.

Reč Agregatno stanje sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: физ. стање у коме се неко тело јавља, начин спајања и збијања делова по коме се тела деле на чврста, течна и гасовита, а понекад се помиње и тзв. четврто агрегатно стање плажа.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a