Skip to main content

Agregirati značenje

šta znači Agregirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Agregirati (latinski ad pri, grex stado, agregare) primiti u neko društvo, pridružiti; gomilati, nagomilati, zbiti, spojiti u jedno telo.

Reč Agregirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ад при, греx стадо, агрегаре) примити у неко друштво, придружити; гомилати, нагомилати, збити, спојити у једно тело.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a