Skip to main content

Agrergografija značenje

šta znači Agrergografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrergografija (od grčke reči: agrćs njiva, ergon delo, graphia pisanje) opisivanje poljoprivrednih sprava

Reč Agrergografija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. агрћс њива, ергон дело, грапхиа писање) описивање пољопривредних справа


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a