Skip to main content

Agresivan značenje

Šta znači Agresivan


Agresivan

latinica:

Definicija i značenje reči Agresivan

 (latinski aggressivus) nasrtljiv, naletljiv, kidisav, koji kidiše, sklon da napada, napadan.

Reč Agresivan napisana unazad: naviserga

Agresivan se sastoji od 9 slova.

sta je Agresivan

Slično:
Šta znači Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus...
Šta znači Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže...
Šta znači Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti op...
Šta znači Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kul...
Šta znači Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Šta znači Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proiz...