Skip to main content

Agrest značenje

Šta znači Agrest

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrest (latinski agrestis divlji) sok isceñen od nezrelog grožña, upotrebljava se za sirće, limunadu i dr.

Reč Agrest napisana unazad: tserga

Agrest se sastoji od 6 slova.

Šta je Agrest

На Ћирилици: (лат. агрестис дивљи) сок исцеñен од незрелог грожñа, употребљава се за сирће, лимунаду и др.

Slično: 
Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a