Skip to main content

Agrestija značenje

šta znači Agrestija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrestija (latinski agrestis poljski, seoski) seljaštvo, prostota; grubost, neuglañe-nost, neobrazovanost.

Reč Agrestija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. агрестис пољски, сеоски) сељаштво, простота; грубост, неуглаñе-ност, необразованост.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a