Skip to main content

Agreže značenje

šta znači Agreže

Na latinici: Definicija i značenje reči Agreže (fr. agršgš) vanredni profesor, pomoćni učitelj na višoj školi.

Reč Agreže sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. агршгш) ванредни професор, помоћни учитељ на вишој школи.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a