Skip to main content

Agrikultura značenje

šta znači Agrikultura

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrikultura (latinski agricultura) zemljoradnja, ratarstvo, zemljodelstvo.

Reč Agrikultura sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. агрицултура) земљорадња, ратарство, земљоделство.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a