Skip to main content

Agrikulturni značenje

šta znači Agrikulturni

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrikulturni (latinski agricultura) koji se tiče zemljoradnje, poljoprivredni; agrikulturni sistem v. fiziokratski sistem; agri-kulturna hemija deo primenjene hemije koji se bavi hemijskim uslovima života korisnih biljaka (žitarice) i domaćih životinja; agrikulturna fizika fizika primenjena na zemljoradnju; agrikulturne države države u kojima su zemljoradnja i stočarstvo glavna privredne grana (supr. industrijske države).

Reč Agrikulturni sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. агрицултура) који се тиче земљорадње, пољопривредни; агрикултурни систем в. физиократски систем; агри-културна хемија део примењене хемије који се бави хемијским условима живота корисних биљака (житарице) и домаћих животиња; агрикултурна физика физика примењена на земљорадњу; агрикултурне државе државе у којима су земљорадња и сточарство главна привредне грана (супр. индустријске државе).


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a