Skip to main content

Agriotimija značenje

šta znači Agriotimija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agriotimija (od grčke reči: agrios divlji, thymos duše) divlještvo, divlječnost, divlja ćud; ludačka sklonost ubistvu.

Reč Agriotimija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. агриос дивљи, тхyмос душе) дивљештво, дивљечност, дивља ћуд; лудачка склоност убиству.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a