Skip to main content

Agripnija značenje

šta znači Agripnija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agripnija (od grčke reči: egrypnfe) ned. budnoća, nesenica, nespavanje.

Reč Agripnija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. егрyпнфе) нед. будноћа, несеница, неспавање.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a