Skip to main content

Agripnokoma značenje

šta znači Agripnokoma

Na latinici: Definicija i značenje reči Agripnokoma (od grčke reči: agrypnia, kome neprirodne pospenost) ned. nesanica praćena velikom željom za spavenjem

Reč Agripnokoma sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. агрyпниа, коме неприродне поспеност) нед. несаница праћена великом жељом за спавењем


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a