Skip to main content

Agro- značenje

šta znači Agro-

Na latinici: Definicija i značenje reči Agro- (od grčke reči: agros, latinski ager) predmetak u složenicama se znečenjem: polje, poljski, poljo-.

Reč Agro- sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. агрос, лат. агер) предметак у сложеницама се знечењем: поље, пољски, пољо-.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a