Skip to main content

Agrobiolog značenje

šta znači Agrobiolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrobiolog (od grčke reči: agros, polje, bi-os život, logos reč, govor) onaj koji se bavi prouča-venjem razvitka biljnog i životinjskog svete i mogućnostimv uprevljanja tim ra-zvitkom u poljoprivrede

Reč Agrobiolog sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. агрос, поље, би-ос живот, логос реч, говор) онај који се бави проуча-вењем развитка биљног и животињског свете и могућностимв упревљања тим ра-звитком у пољопривреде


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a